Coordinador: Josep Pallarès: Tel 699835411

Moviment Cristià de Gent Gran

Som un grup de persones jubilades que ens reunim dues vegades al mes, el dissabte a la tarda. La trobada acaba amb l’assistència a la Missa.
Aquest és el quart curs i estem treballant amb els Evangelis del Cicle A .

Temari: El llibre ESTIMAR.

L’afecte de donar valora les persones.
La benevolència: desitjar que la persona estimada visqui des del que ella és.
Què hi ha a la base del nostre amor. Donar-se, acollir, comunió. L’egoisme; les reccions. “Estimar -se a si mateix” : autoestima i realització personal. Estimar a la Bíblia. Estimar una persona o unes persones d’una manera habitual: relació de bons companys, amistat, relació de parella, de pare- fills… Estimar Déu i deixar-se estimar per déu. El cel: estimar Déu i els altres i deixar-se estimar per ells, plenament.

El Consiliari és el sr. Rector i l’animador/a del grup és en Josep Pallarès Planell

www.vidacreixent.org

Què és Vida Creixent?
És un moviment eclesial d’apostolat seglar que va néixer l’any 1962 a França, sota tres lemes que en formen les bases: espiritualitat, apostolat i amistat.

Quin objectiu té?
Difondre el missatge evangèlic entre totes les persones que vulguin rebre’l, però molt especialment entre els jubilats i persones grans que vulguin compartir amb nosaltres les nostres experiències i vivències en la fe.

Qui en pot formar part?
Cal dir que, tot i que parlem de jubilats, no vol dir això que aquestes persones tenen l’exclusivitat.
S’hi poden vincular tots els homes i dones a partir dels 50 anys, encara que no estiguin jubilats. No significa això que vetem l’accés als joves, sinó més aviat que tenim interessos diferents, motiu pel qual ells troben altres àmbits més adequats.

Quina aportació pot donar VC a l’Església?
L’Església actual està mancada de vocacions, tant sacerdotals com religioses, i cal pregar per elles; necessita ajuda, gent que s’involucri per pal·liar les necessitats i soledats d’altres, com ara els voluntaris a Càritas; fan falta persones que puguin tenir una paraula d’amistat i consol envers el patiment dels altres… Els membres de Vida Creixent miren d’ajudar en tot el que poden a tothom qui ho necessiti, sense esperar res a canvi.

Els patrons són Simeó i Anna. Per què?
Els qui formen part del nostre moviment som d’edat avançada, per això calia trobar entre els sants de l’Església alguns que compartissin anys. Simeó és l’ancià que havia rebut la gràcia de no morir fins veure el Messies i Anna era una vídua que, des que va morir el seu marit, va quedar al servei del temple, i també era gran.

La festivitat és el 2 de febrer, la presentació del nen Jesús al temple. Aquell dia es va acomplir la profecia i Simeó va pronunciar aquella cèlebre frase: «Senyor, deixa que el teu servent se’n vagi en pau, com li havies promès. Els meus ulls han vist el Salvador!»