La restauració del Sant Crist de Lepant de la Catedral de Barcelona descobreix la seva antiga policromia

El Sant Crist de Lepant no és negre. Aquesta és la dada més il·lustrativa del resultat obtingut arran de la restauració de la imatge del Sant Crist de Lepant de la Catedral de Barcelona, que ha permès descobrir una antiga policromia del segle XIX darrere d’una capa negra de fum, vernissos i brutícia acumulada durant els darrers 120 anys. Aquesta imatge, que es troba exposada al culte a la capella del Santíssim del temple barceloní, data del segle XVI, tot i que els historiadors ara sospitin que podria ser d’uns segles abans.

Recommended Posts