BAPTISME

És el primer de tots els sagraments i la porta de tots els altres. Per mitjà del bany amb l’aigua ens fa néixer a la vida de Déu, ens purifica de tot pecat, ens fa fills de Déu i membres de l’Església.

CONFIRMACIÓ

És el sagrament que a través de la unció amb l’oli del sant Crisma perfecciona la gràcia rebuda en el baptisme infonent-nos el do de l’Esperit Sant que ens dona fortalesa per a ser bons deixebles de Crist i poder donar testimoni de la nostra fe.

EUCARISTIA

És el memorial de la mort i la resurrecció de Jesucrist. En aquest sagrament el pa i el vi es transformen en el cos i en la sang de Crist i per mitjà d’aquest aliment rebut en la comunió s’enforteix la vida cristiana dels fidels. Per a celebrar aquest àpat sagrat i festiu els cristians són convocats cada diumenge i cada festa a l’església.

PENITÈNCIA

És el sagrament que ens obté la reconciliació amb Déu i amb els germans per la confessió humil dels nostres pecats i l’absolució sagramental.

MATRIMONI

És el sagrament que uneix els esposos per a fer-los signes de l’amor infinit de Déu a la humanitat i de Jesucrist a la seva Església. En el consentiment matrimonial els nuvis es comprometen a estimar-se i guardar-se fidelitat mútua per sempre i a acollir els fills que Déu els vulgui donar.

UNCIÓ DELS MALALTS

És el sagrament que significa l’ajuda i el consol de Déu que reben les persones greument malaltes o que han arribat a la vellesa. Aquest sagrament enforteix el malalt i li obté el perdó dels pecats si abans no ha pogut rebre el sagrament de la penitència.

ORDE SACERDOTAL

Per aquest sagrament, a través de la imposició de les mans del bisbe, els qui el reben són cridats a exercir el ministeri sagrat al servei de la comunitat cristiana, per predicar l’Evangeli, guiar la comunitat i celebrar el culte diví. Hi ha tres graus del sagrament: bisbe, preveres i diaques.