Coordinador: Eduard Vila i Perarnau: Tel 699683909

Per tots és conegut que a Olesa cuidem la música litúrgica; disposem d’un magnífic instrument que ens permet viure el cant encara amb més profunditat, de dos organistes per a acompanyar els cants, d’animadors de cant que coordinen tota la comunitat perquè el cant sigui unitari, i dos cors (Coral Santa Maria i Capella de Música) que ennobleixen les celebracions i les converteixen en una vertadera festa cristiana i que ens recorden el memorial dominical de la resurrecció de Nostre Senyor Jesucrist.

El cant és un instrument més per arribar a Déu.
La idea fonamental de tota la gent que ens dediquem a vetllar pels cants de la nostra comunitat, és que els cants siguin instruments per arribar a Déu, que ajudin a la pregària, que ens facin reflexionar a través dels seus textos, que vivifiquin el nostre cor i la nostra ànima; que ens acostin una mica més a Jesucrist.

Eduard Vila i Perarnau

Mestre de Capella de la parròquia

ORGANISTES

-Francesc Ferrés, president dels Amics de l’Orgue i encarregat del manteniment de l’instrument.
-Eduard Vila i Perarnau, mestre de Capella de la Parròquia, antic escolà de Montserrat.

Pol Aceña i Foguet

Lorién Santana i Roma (extraordinari)