En l’any 2012, l’església que peregrina a Olesa de Montserrat està de festa. Enguany es compleix el Mil·lenari de vida Cristiana a Olesa. És una data que tenim ben documentada.

“[…] La primera menció de l’Església Parroquial d’Olesa de Montserrat és de l’any 1012, en un document en la Sa.la i els seus hereus donaren a la canònica de Barcelona l’església i parroquial de Sant Joan i Santa Maria del lloc anomenat “Evolesa” (no fou fins el 1664 que, per autorització papal l’església es dedicà exclusivament a Santa Maria. Tanmateix, l’església havia d’existir molt abans, segurament des del s.X, i per tant, preromànica. Una referència concreta a l’edifici de l’església la tenim el 1073, quan els esposos Gavadred Amalric i Arsenda vengueren als canonges de l’església de Santa Creu i Santa Eulàlia un sagrer que hi tenien, més dues bótes, dos cups i altres béns que confrontaven a llevant amb la paret de l’Església de Santa Maria d’Olesa […]”

Aquesta és la petita part documentada de la nostra parròquia, i per tant, des d’aquest racó de la historia podem creure que la nostra parròquia existia ja, abans del 1012.

Mil anys després podem celebrar aquest Mil·lenari fen un repàs de la historia, primer per donar gràcies a Déu, segon per recordar els fets històrics més evidents que van succeir, i en darrer lloc, per fer memòria de tants i tants feligresos que han viscut la seva fe a redós d’aquesta església parroquial. No podem oblidar a tots els preveres que han servit a aquesta església. Mil anys d’història son molts per poder-ho resumir en un petit article, però volem fer especial menció a Mn. Joan Massana, que donà la seva vida en testimoni de la seva fe, en els anys foscos i terribles de 1936 al 1939.

Amb austeritat i senzillesa pensem que ho hem de celebrar. No amb actes grandiosos, si no em el dia a dia de la nostra fidelitat, com a laics, i com a pastors d’aquest poble de Déu que peregrina, al llarg dels anys, entre llums i ombres i que es prepara per celebrar des de la fe, l’esperança i la caritat aquests mil anys de la nostra historia.


Per molts anys.

Mn. Esteve Fernàndez
Rector d’Olesa de Montserrat