MISSES

De dilluns a divendres 9.45:00h – Missa a la capella de les Escolàpies.

Dissabtes

19:00 Missa vespertina a la Parròquia.

Diumenges

12.00 Missa major. Parròquia.

Mestre de les Celebracions Litúrgiques: Pol Tallon

 

MISSES EXEQUIALS

PER QUÈ FER CELEBRAR UNA MISSA PER ALS NOSTRES DIFUNTS?

L’Eucaristia és la principal convocatòria que les comunitats cristianes tenim per trobar-nos i manifestar col·lectivament la nostra fe, per pregar per a tots els vivents i tots els difunts. També per donar gràcies, per enfortir la fe i la comunió fraternal, per pregar plegats, per reconciliar-nos, per demanar per a la pau i també per fer-nos ressò de les circumstàncies personals joioses o punyents en l’àmbit familiar, en celebracions d’esdeveniments concrets, i per intercedir per tantes necessitats.

En les misses en sufragi dels difunts manifestem la nostra voluntat de fer memòria dels nostres familiars o amics que ens han deixat i de pregar per a ells encomanant-los a la misericòrdia de Déu. És una forma reconeguda d’expressar la Comunió dels sants, de professar i manifestar la nostra Esperança i d’expressar el bon record i la gratitud, en forma de pregària compartida, vers les persones per a les quals demanem en aquella missa. D’aquesta manera fem viva la comunió amb les persones que ja no són amb nosaltres i sempre perllonguem l’estimació que en el decurs de les seves vides vàrem compartir.

Aquest bon costum que s’ha transmès de generació en generació de cristians mereix ser mantingut com una mostra d’aquesta fe i esperança en la resurrecció que, de ben segur, haurem rebut de les persones que ens han precedit i que com a mostra del nostre agraïment en podem fer memòria encomanant misses per a ells.

Els dissabte a les19.00h  Missa per als difunts de la setmana a la Parròquia.

ESPECIALS

A part de les celebracions habituals que tenim setmanalment i les extraordinàries de Nadal i de Setmana Santa, la Parròquia organitza algunes funcions fora del calendari establert. Algunes d’elles són les Celebracions Comunitàries de la Penitència, per l’Advent i la Quaresma; les celebracions de la Primera Comunió, organitzades en torns durant el mes de maig; els Baptismes, que poden celebrar-se durant les misses dominicals o fora; les Exèquies, que normalment se solen celebrar sense missa a no ser que la família ho demani expressament; i quan estem en temps forts com l’Advent i la Quaresma, la pregària de Vespres i diferents celebracions de caire més penitencial en les quals es fan unes homilies que intenten ser com unes breus conferències quaresmals.
Com és de suposar, qualsevol altre celebració que algú vulgui posar en marxa o tingui intenció de celebrar, només s’ha de posar en contacte amb el despatx i es miren horaris i moments adients per a fer-la.