Coordinadora: Montserrat Nomen Tel. 675667302

Aquest grup ha nascut arrel de les trobades realitzades a la nostra parròquia sobre el procés sinodal (març2022).

La nostra tasca consisteix en concretar com es poden dur a la pràctica les propostes sorgides d’aquestes trobades, on es va reflexionar sobre el camí que ens cal seguir com a comunitat.

Es tracta de millorar la nostra vivència de “caminar junts”.

Ens trobem un cop al mes i actualment estem treballant en la tria de les accions i la seva execució.