Consell Pastoral Parroquial

El passat dimarts dia 30 de maig ens vàrem reunir a la parròquia a les 19.00 amb una alta assistència de membres. Es tractaren diferents temes: El treball del Sínode, activitats del Caminem junts, dates de les properes trobades…etc.  Ens tornarem a trobar el proper dimarts 26 de setembre a la mateixa hora.

Aquestes són les persones que formen part del Consell Pastoral Parroquial .

Mn. Esteve Fernández (Sr. Rector), Ester Sampietro (Coral Santa Maria), Francesc Ferrés (Consell Econòmic . Am de l’Orgue), Sara Valls (Misteris d ’Olesa), Daniel Pujol (Càritas), Bene Temporal (CPM), Montse Nomen (“ Caminem Junts”), Rosa Costa Jussà (Escolàpies), Elvira Ruiz (Arxiprestat Montserrat), Pilar Temporal (Arxiprestat Montserrat), Anna Alemany (Catequistes), Salvador Cluses (Casal Catequístic), Manel Mas (Confraria del Sant Crist), Josep Pallarès Planell (Secretari– ADAPS– Vida Creixent).

Recommended Posts