Coordinador
Daniel Pujol Tel 692 94 22 43.
HORARI D’ATENCIÓ:
Dimecres i Divendres de 18:00 a 20:00 hores

CÀRITAS PARROQUIAL d’Olesa de Montserrat és una institució de l’Església Catòlica present arreu del món.

Càritas és l’expressió de l’amor i el compromís de la comunitat cristiana per a les persones que es troben en situació de pobresa, vulnerabilitat o exclusió social.

És una entitat de l’Església Catòlica que té com objectiu promoure, orientar, coordinar l’acció social i caritativa de la diòcesis de Sant Feliu de Llobregat, amb la finalitat d’ajudar a la promoció humana i al desenvolupament integral de les persones, sensibilitzar la societat i promocionar la justícia social.

MISSIÓ:

Acollir i treballar amb les persones en situació de pobresa i necessitat, perquè siguin protagonistes del seu propi desenvolupament integral, des del compromís de la comunitat cristiana. Inclou l’acció social, la sensibilització de la societat i la denúncia de les situacions d’injustícia amb fets i paraules per aconseguir un món més just i solidari.

CÀRITAS “Centre Santa Maria” Carrer de la Indústria n.135

Els serveis que oferim són acollida a necessitats diverses de cada usuari i reforç educatiu a adolescents.

http://www.caritassantfeliu.cat