Coordinador: Xavier Rota Tel  627322648

L’Arxiu Parroquial d’Olesa de Montserrat és, per la quantitat i la qualitat del seu fons documental i de les seves instal·lacions, l’arxiu parroquial més important de l’Arxiprestat de Montserrat i un dels més importants de l’actual Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, al qual pertany la Parròquia de Santa Maria d’Olesa de Montserrat. Malgrat que el pas del temps ha deixat la seva empremta en el nostre fons arxivístic, ja sigui mitjançant la degradació d’aquest o fins i tot la pròpia destrucció de part de la documentació com a conseqüència d’esdeveniments armats, la parròquia d’Olesa ha aconseguit preservar fins als nostres dies un valuós arxiu que conté la història de l’església olesana i de les famílies que han viscut a la nostra vila des del s. XIV fins a l’actualitat.

La sala de l’Arxiu, situada al costat de la sagristia de l’església parroquial, va ser impulsada per Mn. Esteve i inaugurada el dia de Santa Oliva de 2002. La Parròquia de Santa Maria ha aconseguit ser capdavantera a nivell parroquial català en la conservació i protecció del seu fons documental.

L’Arxiu Parroquial d’Olesa de Montserrat custodia documents històrics de gran importància com el testament de Santa Paula Montalt (fundadora de la Congregació de les Reverendes Mares Escolàpies i pionera en l’ensenyament femení) o la referència més antiga a la representació de La Passió d’Olesa datada l’any 1538. A més, l’Arxiu Parroquial ha estat objecte, des de la seva inauguració, de nombroses donacions que han ampliat qualitativament el seu fons com és el cas de la Biblioteca Boada Bayona, formada per uns 300 llibres aproximadament d’entre els s. XVI i XX amb fragments de pergamins del s. XIV-XV. A part del fons documental la sala de l’Arxiu conserva el Tresor Parroquial, interessant conjunt de peces d’orfebreria d’ús litúrgic d’entre el s. XVII-XX.

Cal destacar que l’Arxiu Parroquial d’Olesa no només està treballant per a la conservació del seu patrimoni documental, sinó també per a la seva difusió. És per aquest motiu que des de l’any 2004 i coincidint amb les festes de Santa Oliva i per l’Onze de Setembre, l’Arxiu Parroquial organitza anualment dos cicles de conferències en els quals vol donar a conèixer les seves activitats en el camp de la investigació i apropar la documentació històrica parroquial a la població olesana. Com a entitat que vol vetllar pel patrimoni local, l’Arxiu ha promocionat un seguit d’actuacions arqueològiques que han tingut com a fruit la descoberta i restauració dels arcs medievals de la rectoria, pertanyents segurament als antics edificis de la Casa del Comú i el Castell d’Olesa (s. XII-XVIII), i que van aparèixer durant les obres de restauració de la rectoria dutes a terme l’any 2002.

Responsable: Xavier Rota

Horari de visitas: Divendres de 16 a 19 h (cita prèvia) 627322648

correo electrónic: arxiuparroquialdolesa@gmail.com

www.arxiuparroquialdolesa.blogspot.com